ÚPRAVNA VODY eSpring™

POPIS ZAŘÍZENÍ

Zařízení na úpravu pitné vody

 • Třífázový systém na úpravu pitné vody kombinuje zavedené špičkové technologie.
 • Patentovaný* uhlíkový filtr zachycuje částice 300–500krát menší, než je lidský vlas. (*Patentováno v Itálii; Pozn.: Lidský vlas má obvykle průměr 60 až 100 mikronů.)
 • Technologie okamžitého náběhu – UV lampa uvnitř vložky filtru se spíná pouze tehdy, když otočíte kohoutkem, díky čemuž proudí studená voda neohřátá UV zářením.
 • eSpring je prvním zařízením na úpravu pitné vody, které využívá indukční vazbu a technologii inteligentního čipu.
 • eSpring inteligentní čip umožňuje bezdrátovou komunikaci s jednotlivými částmi filtru, kdy monitor rozpoznává a zobrazuje provozní podmínky a stahuje důležitá data týkající se jednotlivých částí filtru, jako je délka použití a zbývající kapacita

Omezuje výskyt více než 160 kontaminantů včetně více než 145 potenciálně zdraví škodlivých kontaminantů jako:

 •     olovo a rtuť
 •   částice až do velikosti 0,2 mikronu včetně azbestu, sedimentů, špíny a vodního kamene
 •     33 pesticidů a vedlejších produktů pesticidů
 •     13 vedlejších produktů dezinfekce
 •     radon a vedlejší produkty rozpadu radonu v pitné vodě
 •     9 farmaceutických kontaminantů
 •    42 známých anebo předpokládaných endokrinních disruptorů
 •    potenciálně karcinogenní částice (karcinogeny) ve vodě

VÝHODY

 • Ničí více než 99,99 % bakterií a virů, které se mohou nacházet v pitné vodě a způsobovat nemoci (včetně koliformních, patogenních bakterií, HPC, poliovirů, rotavirů a virů hepatitidy A)
 • Voda získává lepší chuť, zbaví se zápachu a je průzračnější.
 • Neodstraňuje zdraví prospěšné minerální látky, jako je vápník, hořčík a fluorid.
 • Upraví vodu na pití a vaření pro jednu šestičlennou rodinu po dobu jednoho roku nebo 5 000 litrů, podle toho,která skutečnost nastane dříve. (Životnost filtru závisí na četnosti a délce používání.)
 •  Praktická a snadno vyměnitelná uhlíková/UV vložka filtru
 •   Zaznamenává dobu používání i počet litrů, aby měli spotřebitelé o zbývající životnosti filtru přesné informace a nemuseli se jí zatěžovat. Po výměně filtru se systém automaticky resetuje.
 •  Pro zobrazení zbývající životnosti filtru a stavu zařízení používá srozumitelné ikony/grafické symboly.

Cena za kompletní filtr eSpring – 32 170,- s DPH

Cena za kompletní filtr eSpring – 35 385,- s DPH s pětiletou prodlouženou zárukou

Náhradní filtr eSpring – 7 610,- s DPH